Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Wprowadzenie Wanda Decyk-Zięba, Alina Kępińska, Monika Kresa, Agnieszka Piotrowska, Izabela Stąpor

 
©2014-2017 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9