Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Finansowanie

Koszty prac wstępnych: projektowych, redakcyjnych i informatycznych zostały poniesione przez Instytut Języka Polskiego UW. Prace redakcyjne i tłumaczenia były finansowane ze środków przyznanych przez Komisję Konkursową Funduszu Innowacji Dydaktycznych w 2014 r.

 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9