Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Internetowe kompendium edukacyjne red. nauk. Wanda Decyk-Zięba, Alina Kępińska, Monika Kresa, Agnieszka Piotrowska, Izabela Stąpor

To serwis poświęcony dziełom gramatycznym, które powstawały od wieku XV do roku 1939. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy zarówno o gramatykach języka polskiego, jak i ich autorach oraz o czasach, w których zostały napisane. Ujednolicony schemat opisu pozwala na porównywanie dzieł, a tym samym śledzenie zmian, jakie w rozwoju polskiej myśli językoznawczej dokonały się na przestrzeni około 500 lat. Uzupełnienie przeglądu stanowi Bibliografia gramatyk języka polskiego. Interaktywne kompendium edukacyjne pomyślane jest jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków humanistycznych (zwłaszcza polonistyki i innych kierunków filologicznych), uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich osób zainteresowanych historią języka polskiego i historią polskiego językoznawstwa. Twórcami witryny są: historycy języka polskiego, germaniści i filologowie klasyczni.

 
©2014-2017 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9