Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Internetowe kompendium edukacyjne Kierownik projektu: Wanda Decyk-Zięba

To serwis poświęcony dziełom gramatycznym, które powstawały od wieku XV do roku 1939. Projekt jest realizowany etapami. Seria B (2018) stanowi kontynuację rozpoczętego w roku 2014 (Seria A) projektu. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy nie tylko o gramatykach języka polskiego, ich autorach i czasach, w których powstawały, lecz także o rozwoju polskiej myśli językoznawczej. Z tej przyczyny lista dzieł, które są  przedmiotem opisu, została poszerzona o gramatyki języków obcych pisane po polsku. Uzupełnienie przeglądu stanowi Bibliografia gramatyk języka polskiego i gramatyk języków obcych w języku polskim. Autorami opracowań są pracownicy naukowi i doktoranci, reprezentujący różne kierunki filologiczne. 

Old Polish grammars
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9