Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Podziękowania

Szczególne słowa podziękowania kieruję do:

Dyrekcji Instytutu Języka Polskiego za wsparcie finansowe przedsięwzięcia, ponoszenie kosztów prac projektowych i informatycznych;

Dyrektora Instytutu Języka Polskiego – prof. dr. hab. Mirosława Bańki za zaangażowanie w przygotowanie i zawarcie Porozumienia między Instytutem Języka Polskiego a Instytutem Germanistyki UW w sprawie współpracy w realizacji projektu;

Dyrektora Instytutu Germanistyki – prof. dr. hab. Roberta Małeckiego za okazaną życzliwość i wyrażenie woli współpracy w realizacji projektu;

Pracowników ZHJPiD UW, szczególnie dr hab. prof. UW Aliny Kępińskiej, dr Moniki Kresy, dr Agnieszki Piotrowskiej i dr Izabeli Stąpor, oraz do dr hab. Anny Just z Instytutu Germanistyki za współudział w przygotowaniu projektu;

Recenzentów projektu: prof. dr hab. Haliny Karaś i prof. dr hab. Bogusława Nowowiejskiego za cenne rady i przychylność.

Autorom opracowań, twórcom witryny oraz osobom, które nadały jej ostateczny kształt, bardzo dziękuję za trud włożony w realizację projektu.

Wanda Decyk-Zięba

 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9