Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Finansowanie

Publikacja została sfinansowana ze środków na badania własne Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW. Koszty prac modernizacyjnych (opracowanie angielskiej wersji strony) zostały poniesione przez Instytut Języka Polskiego UW.

 
©2016-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-78-4