Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Podziękowania

Dawne ortografie, gramatyki i podręcznik języka polskiego. Seria B  nie powstałaby bez życzliwego zainteresowania i wsparcia wielu osób.  Dziękuję przede wszystkim autorom opracowań za udział w naszym przedsięwzięciu oraz  recenzentom prof. dr hab. Halinie Karaś, dr hab. Annie Kozłowskiej i dr hab. Piotrowi Sobotce za cenne i inspirujące uwagi. Szczególne słowa podziękowania kieruję do dr Moniki Kresy i dr Izabeli Stąpor oraz dra Michała Rudolfa za ich trud włożony w udostępnienie publikacji w wersji elektronicznej. 

Wanda Decyk-Zięba

 
©2016-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-78-4