Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober, Walery Nowicki
Ćwiczenia językowe, gramatyka, styl i pisownia w szkole powszechnej. Cz. 1. Drugi rok nauczania. Uwagi metodyczne dla nauczyciela
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1928,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9