Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Aleksander Patejdl
Gramatyka polska dla młodzieży szkolnej
Pierwsze wydanie: Gubrynowicz i Syn, Lwów 1937; 1938, 1939,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9