Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Edward Szajkowski, Maria Reinówna
Gramatyka języka polskiego dla młodzieży szkolnej
Pierwsze wydanie: ?, Lwów 1928,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9