Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Leon Rygier
Wskazówki metodyczne do "Pierwszych zasad gramatyki języka polskiego"
Pierwsze wydanie: Książka Polska, Warszawa 1919,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9