Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Ignacy Stein, Roman Zawiliński
Gramatyka języka polskiego dla szkół średnich
Pierwsze wydanie: G. Gebethner i Sp. - M. Arct, Kraków-Warszawa 1907; pt. Gramatyka języka polskiego dla szkół powszechnych i średnich1920 (wyd. 2, zm. i zastosowane do nowych planów i nowej pisowni), 1922, 1923, 1926, 1928 (wyd. 6),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9