Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teodor Stera
Nowa gramatyka polska
Pierwsze wydanie: Spółka Wydawnicza K. Miarki, Mikołów 1920,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9