Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Leopold Winkler
Gramatyka języka polskiego, obejmująca naukę o częściach mowy i ich odmianach oraz ortografię sposobem katechetycznym ułożona przez... Cz. 1
Pierwsze wydanie: C. Lewicki, Warszawa 1862,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9