Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Nazarius Sasse
Kurze polnische Grammatik für Geistliche
Pierwsze wydanie: Bonifacius-Druckerei, Paderborn 1903; 1905, 1909, 1914 (wyd. 4),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9