Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober
Gramatyka polska w ćwiczeniach. Podręcznik dla szkół powszechnych i klas niższych szkół średnich. Z. 1-4.
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1920-1921 (wyd. poprzednie pt.: Zwięzła gramatyka języka polskiego); z. 1 - 1920 (wyd.3), 1921?, 1922 (2 wyd.), 1923 (2 wyd.), 1924?, 1925 (2 wyd., przejrz. i zmien.), 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 (uproszczone); z. 2 - 1920 (wyd. 2), 1921, 1922 (2 wyd.), 1923, 1924, 1925 (przejrz. i popr.), 1926 (2 wyd.), 1927 (2 wyd.), 1928?, 1929, 1930, 1931, 1932; z. 3 - 1920 (wyd. 3), 1922, 1923 (2 wyd.), 1924, 1925 (przejrz. i zmien.), 1926 (2 wyd.), 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 (przejrz. i popr.); z. 4 - 1921 (wyd. 2, Gebethner i Wolff), 1922, 1923 (2 wyd.), 1924, 1925 (2 wyd., przejrz. i zmien.), 1926 (2 wyd.), 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933 (przejrz. i popr.),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9