Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober
Gramatyka polska w szkole powszechnej. (Zadania, ćwiczenia, wykłady). Klasa VI
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1934; 1935, 1938, 1939,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9