Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober
Gramatyka polska w szkole powszechnej. (Zadania, ćwiczenia, wykład). Klasa VII
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1935; 1939, 1945 (Hanower),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9