Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober
Zwięzła gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla szkół elementarnych i klas niższych szkół średnich. Stopień pierwszy. Cz. 1-2
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1917; cz. 1 - 1918 (wyd. 2, Lublin) (wyd. nast. pt.: Gramatyka polska w ćwiczeniach),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9