Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober
Zwięzła gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla szkół powszechnych i klas niższych szkół średnich
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1931,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9