Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Wacław Michał Zawadzki
Nauka pisowni polskiej, gramatyki i stylu. Podręcznik dla szkół elementarnych. Zeszyt 1. Dla pierwszego roku nauki systematycznej
Pierwsze wydanie: Hessen i Manitius, Łódź 1918 (wyd. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9