Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Kazimierz Zimowski
Gramatyka polska według najnowszych programów. Część 1 dla oddziału III szkoły powszechnej
Pierwsze wydanie: Spółka Wydawnicza, Kraków 1925 (wyd. 9). Por. Gramatyka polska,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9