Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Kazimierz Zimowski
Gramatyka polska według najnowszych programów. Część 2 dla oddziału IV, V i VI szkoły powszechnej
Pierwsze wydanie: Spółka Wydawnicza, Kraków 1925, 1931 (wyd. 10). Por. Gramatyka polska,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9