Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Kazimierz Zimowski
Praktyczna gramatyka polska. Repetytorium dla ucznia
Pierwsze wydanie: Katolik, Bytom 1910; 1911, 1915, 1918 (wyd. 6); 1921 (nakł. autora, dla uczniów szkół powszechnych),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9