Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Cecylia Niewiadomska
Pierwszy rok gramatyki. Klasa wstępna
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Warszawa 1906; 1908 (wyd. 3), 1910 (wyd. 5), 1915 (wyd. 8), 1918 (wyd. 10/ wyd.11); 1919 (2 wyd.), 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925?, 1927, 1928, 1930 (wyd. 21 przejrz.), 1931 (wyd. 22), 1932 (wyd. 22),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9