Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krótkie ji gruntowne ukazanie ji nauka obojej mowy...
Pierwsze wydanie: J. Klug, Wittenberga 1523 lub 1524,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9