Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Krasnowolski
Główne zasady składni polskiej
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1905; 1911 (wyd. 2), Poznań etc. 1921,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9