Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Gaertner
Mowa polska. Podręcznik do nauki o języku dla III klasy gimnazjalnej
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1935,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9