Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Gaertner
Przewodnik metodyczny do podręcznika "Mowa polska" dla I klasy gimnazjalnej
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1933; 1937 (przejrz. i uzupeł. W. Kuraszkiewicz),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9