Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Język polski. Ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla I klasy gimn[azjalnej]
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1933; 1937, pt. Język polski.....dla I klasy gimnazjum Jerozolima 1942, Hanower 1945, pt. Język polski... dla I klasy gimnazjalnej Jerozolima 1946,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9