Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Gramatyka polska dla Francuzów w trzynastu lekcjach. Inc.: Première leçon du genre des substantifs....
Pierwsze wydanie: ?, Paryż 1855 (ca),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9