Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Język polski. Ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla II klasy gimn[azjalnej]
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1934; 1937?, Język polski ... dla II klasy gminazjalnej Hanower 1945, Bari 1946,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9