Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Język polski. Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne dla III klasy gimn[azjalnej]
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1935; 1938, pt. Język polski ... dla III klasy gimnazjalnej Wrocław, Warszawa 1946,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9