Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Język polski. Wybór wiadomości o znaczeniu i użyciu form językowych oraz o gwarach ludowych. Dla IV klasy gimn.
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1936, 1939; Jerozolima 1943, 1945, Hanower 1945, Bari 1946, Wrocław 1946,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9