Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maria Słuszkiewiczowa, Witold Taszycki
Gramatyka języka polskiego dla I klasy gimnazjalnej
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1937?,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9