Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Elementarz polsko-łaciński
Pierwsze wydanie: Ł. Andrysowic, Kraków 1550?,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9