Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober
Nauka o języku. Dla IV klasy gimnazjalnej
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1936,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9