Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Język polski. Rozwój i zmienność znaczeń i form polszczyzny. Wyrazy zapożyczone. Styl poezji i prozy. Język a życie społeczne. Wybór wiadomości wskazanych w programie nauki języka polskiego w liceum
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów 1937,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9