Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober
Podręcznik do nauki języka polskiego w seminariach nauczycielskich. Cz. 1. Wykład teoretyczny. Cz. 2. Ćwiczenia i zadania
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1925; 1926 (przejrz. i popr.), 1928, 1930, 1931,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9