Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szober, Jadwiga Dańcewiczowa
Gramatyka polska. Zadania, ćwiczenia, wykład
Pierwsze wydanie: skrypt powielany, Francja 1942,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9