Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Ferdinand Lang
Grammatik der polnischen Sprache. (Unter Mitwirkung von Ludwig Dombrowski, Georg Rudtke und Paul Zöchler)
Pierwsze wydanie: W. Johne's Buchhandlung, Bydgoszcz 1926,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9