Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Urszula Stefańska
Gramatyka polska w ćwiczeniach według St. Szobera. Ułożyła ... Dopuszczona przez Sekcję Naukowo-Pedagogiczną Państwowej Rady Naukowej. Z. 1-4
Pierwsze wydanie: Centralne Wydawnictwo Ludów ZSRR, Moskwa 1925 (z. 1), 1926 (z. 3-4),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9