Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Jan Borodzicz (Borodicz)
Wyimki z części IIgiej Gramatyki... dla tymczasowej wygody Wojewódzkiej Szkoły Lubelskiej
Pierwsze wydanie: J.K. Pruski, Lublin 1817,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9