Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Włodzimierz Kuhn
Krótki wykład prawideł gramatycznych do nauki języka polskiego
Pierwsze wydanie: ?, Kurytyba 1903,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9