Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Bartłomiej Kazimierz (Bartholomeus Casimirus) Malicki
Tractus ad compendiosam cognitionem linguae Polonicae in gratiam serenissimi ac clementissimi Poloniarum Regis Augusti II
Pierwsze wydanie: ?, Kraków? 1699,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9