Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Bartłomiej Kazimierz (Bartholomeus Casimirus) Malicki
Klucz do języka francuskiego, to jest gramatyka polsko-francuska
Pierwsze wydanie: M. A. Schedel, Kraków 1700,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9