Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Paweł Glodius
Katechizm, to jest suma wiary chrześcijańskiej krótko po niemiecku i po polsku zebrana dla ćwiczenia młodych dziatek. Catechismus das ist die Summa des christlichen Glaubens deutsch und polnisch kurz zusammen gefasset zur Űbung der kleinen Kinder
Pierwsze wydanie: ?, ? 1605?; wyd 2. druk. J. Baumann, Wrocław 1607? ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9