Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Grammaticarum institutionem principia
Pierwsze wydanie: Druk. Uniwersytecka, Kraków 1674,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9