Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Samuel Balthasar
Typus declinationum et coniugationum Latino-Polonicum regularium cum annexis
Pierwsze wydanie: ?, Elbląg (Coll. Elbingae) 1664,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9