Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Benedykt Soxo
Praecepta grammatica linguae Polonicae
Pierwsze wydanie: ?, Wilno 1636,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9