Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Ułaszyn, Adam Antoni Kryński, Jan Łoś, Michał Rowiński, Kazimierz Nitsch, Stanisław Ptaszycki, Jan Rozwadowski, Adam Kleczkowski, Jakub Willer, Mojżesz Schorr, Heikki Ojansuu, Stanisław Wędkiewicz, Andrzej Gawroński, Stanisław Estreicher
Język polski i jego historia z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich. Cz. 2 [Encyklopedya Polska, t. 3, dz. 3 ]
Pierwsze wydanie: nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1915. Por. Jan Łoś, Jan Rozwadowski..., cz. 1,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9